{{item.title}} {{item.price | price}} € {{item.price_old | price}} €

JUKU pakub võimalust osta 5,10,15 ja 25 euroseid kinkekaarte, mis kehtivad 12 kuud peale ostu sooritamist.

Kinkekaarte saab kasutada kõikide ostude puhul füüsilistes kauplustes.

E-poes kinkekaarte osta ega kasutada ei saa.

 

KAMPAANIA „OLE JUKUS VIIELINE!" REEGLID

Kampaania “Ole Jukus viieline” on Juku Mänguasjakeskuse tarbijamäng, mille korraldajaks on Kotryna OÜ, Valge 13, Tallinn, reg. nr. 11402300 – edaspidi nimetatud kui tarbijamängu Korraldaja.

Kampaania periood: 20.02-31.12.2018

·         „Ole Jukus viieline!“ Ostes aasta jooksul 50 euro eest kinkekaarte, saad kingituseks 5 eurose kinkekaardi. Iga ostetud kinkekaardi viies euro annab ühe templi. Näiteks, ostes 25-eurose kinkekaardi, saad 5 templit. Kogudes kokku 10 templit, saad kingituseks 5-eurose kinkekaardi.

·         Kingitusena saadud 5-eurone kinkekaart hakkab kehtima kaarti väljaandmise päevast järgmisel tööpäeval.

·         5eurose kinkekaardi saamiseks võib 50 euro väärtuses kinkekaarte osta nii ühe korraga kui või kuni 31.12.2018 templeid kogudes.

·         Kingitusena saadavat, 5 eurost kinkekaarti lunastades,  tuleb templitega voldik loovutada kampaania Korraldajale.

·         Kampaania kehtib vaid Juku Mänguasjakeskuse tavapoodides.

·         Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt vastavalt ettenähtud tingimustele. Kõik kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele  kohustuslikud. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt      Eesti Vabariigi seadusandlusele.

·         Kampaania reeglite   rikkumise korral on Kotryna OÜ’l õigus reeglite rikkumise teel võitnud      inimesele võidutoodet mitte väljastada.  Kotryna OÜ’l on õigus muuta  kampaania käigus reegleid juhul, kui tuvastatakse tahtlikke reeglite rikkumisi.

·         Korraldaja ei vastuta võitjale ja/või kasutajatele toote kasutamisel  tekkida võivate võimalike kulude ja kahjude eest. Korraldaja ei  vastuta võitjate ja/või toote kasutajate poolt toote kasutamisel kolmandatele isikutele tekitatud võimalike kahjude eest.

·         Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada kampaania  juhul, kui on rikutud reegleid, või vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest kohe kampaanias osalejatele  Facebooki ja kodulehe www.jukukeskus.ee vahendusel.

·         Kõik pretensioonid, ettepanekud ja kommentaarid seoses kampaania korraldamise  ja/või läbiviimisega tuleb esitada kirjalikult kuni 31.12.2018 kampaania  Korraldajale aadressil: Kotryna OÜ, Valge 13, 11415 Tallinn märksõnaga “Ole Jukus viieline”. Pretensioonide esitamise tähtajast      kinnipidamise tõestuseks on postitempli kuupäev. Pretsensiooni võib  esitada ka e-posti teel aadressile info@kotryna.ee

·         Pretensioonides  peab olema toodud Osaleja ees- ja perekonnanimi, täpne aadress,      telefoninumber ning võimalike puuduste ja põhjuste üksikasjalik kirjeldus.

·         Korraldaja vaatab pretensioonid läbi 7 tööpäeva jooksul kättesaamise kuupäevast. Korraldaja      otsusest teatatakse Osalejale e-posti teel, mis saadetakse pretensioonis  märgitud aadressil  7 päeva jooksul pretensiooni läbivaatamise kuupäevast.