+372 53350500
I-V 9:00-16:00 ; 23.02 9.00-13.00 (ja pühadel: Oleme suletud)

Tähistame koos JUKU sünnipäeva!

JUKU Sünnipäeva tarbijakampaania reeglid 2024:

ÜLDSÄTTED
1. Perioodil 06.02 - 04.03.2024 toimub kampaania „Osta One Family kliendikaardiga mänguasju vähemalt 50eur eest ja võida“ (edaspidi tarbijakampaania), mida korraldab Kotryna OÜ, Valge tn 13 Tallinn Harjumaa 11415, registrikood: 11402300, telefon: 6200206, e-mail: [email protected] (edaspidi korraldaja).

2. Tarbijakampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused tarbijakampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile tarbijakampaanias osalejatele kohustuslikud.
3. Tarbijakampaania viiakse läbi Eesti Vabariigi territooriumil JUKU poodides (edaspidi pood).
4. Tarbijakampaania kehtib ka JUKU e-poes www.jukukeskus.ee (edaspidi e-pood).
5.
Tarbijakampaanias osalevad automaatselt kõik füüsilised isikud, kes on ostnud mänguasju vähemalt 50eur eest kampaania perioodil JUKU poest ja registreerinud ostu sooritamisel One Family kliendikaarti. Ostude koguarv ühe osaleja kohta ei ole limiteeritud.Tarbijakampaanias osalemine on automaatne, lisaregistreerimine pole vajalik.

6. Tarbijakampaania auhinnad:

Auhinnad loositakse välja igal nädalal: 

13. veebruaril 2024 (5 võitjat) auhinnaks on 2x5 Apollo kinopileteid.

20. veebruaril 2024 (5 võitjat) auhinnaks on „LEGO® Friends Star Watching Campervani“ (EAN 5702017585192).

27. veebruaril 2024 (5 võitjat) auhinnaks on "PLAYSHIFU interaktiivne gloobus Orboot Earth" (EAN 4501517003431).

5. märtsil 2024 (5 võitjat) auhinnaks on "MONSTER JAM 1:64 game set Monster Garage." (EAN 778988368718).

Peaauhind  "GLOBBER tõukeratas Go Up Deluxe Lights, sinine või roheline“

(EAN 4895224401926) loositakse välja 5. märtsil 2024 (3 võitjat).

10. Auhinnad loositakse välja arvuti poolt juhusliku loosimise teel.

11. Võitjatega võetakse ühendust JUKU poolt e-posti kaudu 5 tööpäeva jooksul.Võitjale saadetakse auhinna kättesaamise kohta infokiri e-postile või telefoninumbrile, misjärel võitja peab korraldajaga ühendust võtma ja täpsustama auhinna kättesaamise detailid.

12. Juhul, kui võitja ei ole kättesaadav (ei vasta kõnele ja/või e-kirjadele) 10 tööpäeva jooksul, kaotab ta õiguse auhinnale.

13. Auhindu väljastatakse võitjatele kuni 15.03.2024 isikut tõendava dokumendi (pass, juhiluba või ID-kaart) alusel.

14. Võitjalt palutakse informatsiooni asukoha kohta, kuhu auhind saata, samuti nõusolekut tema isikuandmete (nimi, aadress, telefon) edastamiseks transpordifirmale (kullerile).

15. Tarbijamängu auhinda ei saa vahetada sularaha ega muude auhindade vastu.

16. Auhindu ei saa vahetada raha või teist liiki auhindade vastu.

17. Tarbijakampaanias ei või osaleda Kotryna OÜ ning tema tütarettevõtete töötajad ja nende pereliikmed.
II. MUUD TINGIMUSED
18. Tarbijakampaania korraldaja vastutab kõigi võitudega seotud seadusjärgsete maksude tasumise eest.
19. Tarbijakampaania korraldaja ei vastuta kahjude eest, mis on seotud auhindade vastuvõtmise ja kasutamisega.
20. Korraldaja jätab endale õiguse kampaania tingimusi muuta, teavitades sellest JUKU Facebooki kontol. Muudatused jõustuvad teadaande avaldamise päeval või teadaandes täpsustatud hilisemal kuupäeval.
21. Tarbijakampaania korraldajal on õigus vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel kampaania ühepoolselt katkestada, teatades sellest viivitamatult massimeedia vahendusel.
22. Kõik tarbijakampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

23. Korraldaja ei vastuta selle eest, kui Kampaania osalejad ei täida käesolevate reeglite nõudeid.
24. Kõik tarbijakampaaniaga seotud pretensioonid palume edastada kuni 17.03.2024 Kotryna OÜ firmale, Valge tn 13 Tallinn Harjumaa 11415, registrikood: 11402300, telefon: 6200206, e-mail: [email protected] märksõnaga „Osta One Family kliendikaardiga vähemalt 50eur eest ja võida“. Kaebuses märgitakse kõik asjaolud ja nende põhjendused, lisatakse tõendavad dokumendid või nende koopiad. Pärast 17.03.2024 esitatud kaebusi ei arvestata. Korraldaja vastab pretensiooni esitajale kirjalikult 10 tööpäeva jooksul pretensiooni kättesaamise kuupäevast. Kui korraldaja peab pretensioone põhjendatuks, märgib ta oma vastuses pretensiooni rahuldamise korra ja tähtajad. Kui taotleja ei ole vastusega rahul, saab ta oma õigusi ja õigustatud huve kaitsta seadusega kehtestatud korras.
25. Kampaania kohta saab lisainfot JUKU kodulehelt www.jukukeskus.ee ja kauplustest.

Valida kauplus
Hinnake meid